NEO lågbyggd tank som slutna tankar

Registrerad vit Rewatec-logga.

Saknar din tomt anslutning till avloppssystemet? Har du bara mindre mängder avloppsvatten? Går det inte att installera en reningsanläggning i litet format? Då är en sluten tank en perfekt lösning för dig. Cisternerna som är tillverkade av miljövänlig och avloppsvattenbeständig polyeten är en säker och långsiktig lösning. Vi erbjuder olika volymer mellan 800 och 50 000 liter.

NEO underjordiska tankar som används för vattenhantering och avloppsrening
Image
Oändlighetssymbol i blå cirkel
Hållbart System

Garantitid (upp till 35 år)

100% återvinningsbart PE

Monolitisk struktur: läckagesäker

Image
Verktyg i blå cirkel
Återanvändning

Inga rörliga delar, ingen el

Använd som regnvattentank

Litet avloppsreningsverk är möjligt

Image
Grävskopa i blå cirkel
Enkel installation

Platt utgrävning skyddar fastigheten

Fyll endast i grus eller grävd jord

Omfattande användbara tillbehör

Image
Certifikat i blå cirkel
Övertygande expertis

Över 25 års erfarenhet

Tusentals installerade system

Från fritidshus till kommersiellt projekt

Vad är en sluten tank?

Slutna tankar är den perfekta lösningen för alla tomter som saknar anslutning till avloppsnätet, där endast mindre mängder avloppsvatten uppstår eller om en reningsanläggning i litet format inte är möjlig: 

 • Vid fritidshus 
 • Vid bostadshus 
 • Inom lantbruk 

Alla slutna tankar från Premier Tech Water and Environment består av helt återvinningsbar polyeten (PE) samt har ett DIBt-godkännande eller en försäkran om överensstämmelse. 

 

Stabila, motståndskraftiga, långlivade … prisbelönta

Cisterner av PE imponerar med enkel transport och installation, och är dessutom lätta att rengöra. Behållarna av PE tål sura ämnen (lågt pH) i avloppsvatten från såväl hushåll som lantbruk.  

Tack vare tillverkning i ett stycke är de slutna tankarna 100-procentigt täta och läcksäkra. 

Slutna tankar från Premier Tech av miljövänlig och avloppsvattenbeständig polyeten är alltså en säker och permanent lösning. De erbjuds i storlekar från 800 till 50 000 liter. 

Vår lågbyggda tank NEO har dessutom fått utmärkelsen för effektiv användning av råvara tack vare sin hållbara materialanvändning.  

Vi är den största tillverkaren av PE-cisterner för regn- och avloppsvatten, med all produktion i Tyskland, och kvalitet och pris stämmer överens:  

Vi ger 35 års garanti för våra slutna tankar. 

Hur fungerar en sluten tank?

Slutna tankar samlar upp avloppsvattnet från fritidshus, företags- och bostadstomter. Avloppsvattnet förvaras i den slutna tanken tills det pumpas upp med ett sugfordon. Därefter tömmer sugfordonet avloppsvattnet i en kommunal reningsanläggning. 

 

Vilka förutsättningar måste beaktas för att driften ska följa bestämmelserna?

Det är viktigt att följande tre punkter besvaras först och på rätt sätt: 

 1. Hur hög är nivån för grundvatten eller skiktvatten? Höga nivåer kräver tjockare väggar i cisternen. För sådana tillämpningar erbjuder vi vår särskilt förstärkta X-Line. 
 2. Hur tung är den omgivande marken? Detta påverkar komplexiteten vid grävningsarbeten. I sådana fall är den lågbyggda, bioniska konstruktionen i slutna tankar NEO lämplig. 
 3. Vilken volym behöver jag välja för den slutna tanken? Fritidshus – Varje dag förbrukas ungefär 50 liter avloppsvatten per person, till exempel från toalett, för att tvätta händerna och disk. Den nödvändiga volymen (avhängigt den individuella användningen) för ett fritidshus uppgår till mellan 250 och 1.000 liter per person. Tankvolym bestäms också av tömningsfrekvensen. Enfamiljshus – Den genomsnittliga förbrukningen avloppsvatten i en åretruntboende är högre än ett fritidsboende. Här skall också hänsyn tas till tömningsintervall när storlek på tank väljs. Även vid större bostadsenheter kan vi erbjuda lösningar. Här finns NEOplus storcisterner som kan kopplas samman för större volymer.

 

Tack vare den låga vikten och det grunda installationsdjupet för NEO lågbyggda tankar kan de enkelt installeras vid vitt skilda förhållanden. 

Till exempel kan alla cisterner köras över med personbilar och lastbilar. De är dessutom tillgängliga för underhåll och rengöring.  

Minst en tredjedel av cisternens höjd kan stå i grundvatten; X-Line-modeller ända upp till cisternens övre kant. 

Barnsäkra lock medföljer alltid.  

Kräver slutna tankar underhåll?

Svensk teammedlem med en kund

Slutna tankar är i princip underhållsfria, men kontroller ska genomföras enligt produktgodkännandet.

Med stabil behållarkonstruktion och avloppsvattenresistent material är våra slutna tankar mycket hållbara. De har konstruerats för att användas under flera årtionden och kan dessutom byggas om i efterhand (från regnvattenanläggning till liten reningsanläggning).

Utrustning och tekniska data

Utrustning NEO 1.500 – 50.000 L

3 st. anslutningar DN 110 med tätning (tillval fr.o.m. tankstorlek 7 100 l: anslutningar upp till DN 300) 

1 st. manhål DN 600. Tillval fr.o.m. tankstorlek 7 100 l: 2 st. DN 600 / 1 st. DN 800 / 1 st. DN 600 och 1 st. DN 800 / 2 st. DN 800 

För särskilt komplicerade installationssituationer erbjuder vi vår cisternserie NEO X-Line.  

Fråga efter NEOplus om du behöver särskilt stora volymer. 

 

Förstärkt kvalitet

Standard: 1 500 – 5 000 liter. För grundvatten* upp till mitten av tanken. 

Schema: Grundvatten upp till cisternens mitt

 

X-Line (Förstärkt): 1 500 – 25 000 liter. För grundvatten till hjässan av tanken.

Schema: Grundvatten upp till cisternens övre kant

 

* Grundvatten: Avser ”riktigt” grundvatten, men också nederbördsvatten, som infiltrerar marken.  

Speciellt lerjord kan producera säsongsvis höga vattennivåer på grund av dålig infiltrationshastighet. Användningen av rätt tank är obligatorisk samt dränering vid den maximalt tillåtna vattennivån.  

Vänligen respektera handboken och installationsanvisningarna. Eventuella garantianspråk avvisas om inte installationen är korrekt utförd.

 

Tekniska data och ordernummer

Sluten tank information
NEO upp till 50 000 l kan levereras på förfrågan. Kontakta oss om du vill använda en NEO-tank som infiltrations-, buffert- eller regnvattentank.

Ytterligare tillbehör

Det finns många praktiska tillbehör för regnvatten- och avloppsvattenanläggningar. Vi står gärna till tjänst med rådgivning så att du får en utrustning som passar dina behov. Tillbehör från Rewatec har samma kvalitet och livslängd som cisternerna. De är helt kompatibla med varandra.

 • Cisterntak som kan beträdas och köras över
 • Schaktförlängningar
 • Mellanringar
   

Praktiska tillbehör

Ytterligare information

Våra cisterner har fått flera priser och certifieringar. NEO har vunnit tyska regeringens pris för effektiv användning av råvara samt olika designpriser (reddot award, Plus X Award, German Design Award).

Lista över dokument som du kan ladda ned:

 

Broschyrer och kataloger

NEO för sluten tank & Slamavskiljare

 

Installations- och monteringsanvisningar

NEO tank 1500–10000 liter (standard)

NEO tank 1500–10000 liter (X-line)

NEOplus X-Line 13000-50000 liter

Ett svenskt landskap bakom en blå slöja

Kontakta oss!

Kontakta våra experter i din närhet för mer information om våra slutna tankar, ytterligare utbyggnadsmöjligheter samt passande tillbehör.

Fråga en expert