Kompakt kokosbädd

Registrerad vit Rewatec-logga.

Kompakt kokosbädd med kokosnötsubstrat ger biologisk rening av avloppsvattnet för att skydda marken. Tack vare filtermaterialet och tillgängligheten är filtreringen alltid kontrollerbar. Filtreringen fungerar därmed i årtionden. Samtidigt möjliggör den en effektiv efterbehandling, som även kan användas som kompletterande reningssteg, t.ex. vid lågt satta gränsvärden.

Kompakt kokosbädd från Premier Tech Water and Environment.
Image
Skyddande hand
Bra för miljön

Hållbart skydd för infiltrationen  

Säkra avloppsvärden genom efterrening 

100 % återanvändbart filtermaterial

Image
Spargris
Billigt i längden

Ingen igensättning av infiltrationen

Effektiv kontroll genom tillgänglighet

Enkel, billig installation

Image
Direkt träff
Fullträff

Naturlig efterrengöring enligt EN 12566-7

Bevisad princip för biofiltrering

Perfekt för svåra driftförhållanden

Vad är ett kompakt kokosbädd?

Solido SMART + P tankalternativ med filter för infiltrationsskydd.

Kompakt kokosbädd sätter nya standarder för verkligt hållbar filtrering av biologiskt renat avloppsvatten.

Tack vare filtermaterialet av kokos och tillgängligheten är filtreringen alltid kontrollerbar och marken skyddas mycket effektivt. På så sätt fortsätter filtreringen att fungera i årtionden.

Samtidigt är kompakt kokosbädd en effektiv efterbehandling, som även kan användas som kompletterande reningssteg, t.ex. vid stränga gränsvärden.

Det utbytbara och fullt återvinningsbara filtermaterialet gör kompakt kokosbädd till en hållbar och miljövänlig lösning. Det finns att få för 4 till 50 boende som efterbehandlingssteg med avloppsledning eller med direkt filtrering i ett underliggande skikt med dräneringsgrus.

Hur fungerar ett kompakt kokosbädd?

Kompakt kokosbädd kopplas till ett mindre sekundärt reningsverk som tredje reningssteg för avloppsvatten från bostaden, företrädesvis vid små satser (50 l). Ett fördelarrör fördelar vattnet över kokosfiltrets yta, varifrån det långsamt silas genom mediet. Därefter kan det antingen filtreras direkt ned i marken (öppen mark) eller ledas bort genom ett rör. Följaktligen erbjuder kompakt kokosbädd en kompletterande passiv och robust naturlig avloppsvattenrening.

Kompakt kokosbädd säkerställer på biologisk och fysikalisk väg att ytterligare 50 till 80 % av kvarvarande organiska skadliga ämnen (som partiklar eller i lös form) fångas upp i filterbädden och bryts ned aerobt.

Som alla produkter i Ecoflo-familjen baseras kompakt kokosbädd på de unika filteregenskaperna hos kokosnötsubstrat. Det 100 % biologiska kokossubstratet är ett mycket poröst och vattenhållande medium (jämförbart med en svamp), vilket ger goda förutsättningar att bilda en filterhud. Det understödjer även fördelningen av avloppsvattnet i horisontalt inuti mediet. Filtermediet kan praktiskt taget inte sättas igen.

Arbetsprincip och komponenter i kompakt kokosbädd förklaras.

Utrustning kompakt kokosbädd för 2-8 PE

I standardutförande. Leveransen omfattar:

 • PE-filterhus
 • halsförlängning VS 20
 • PE lock TopCover
 • filtersubstrat (kokosnötpartiklar)
 • distributionssystem
 • geotextil
 • Ventilation

Tillbehör för kompakt kokosbädd

Pump kit

Pumpning (DN 400) möjliggör ytlig installation (t.ex. vid hög grundvattennivå) eller vid matning av flera kompakt kokosbädd. Massa: 28 x 19 x 29 cm (Längd x Bredd x Höjd).

Leveransen omfattar:

 • Oxylift 2S pump, 20 m kabel, Schuko-kontakt
 • 4 m slang DN 25 och rep för upphängning
 • Pumpschaktspassage (Övergång från DN 25 till DN 50)
Oxylift 2S pump för infiltration protection filter


Kompakt Kokosbädd (KKB) för 2 - 8 PE

För ytlig montering (I standardutförande, till exempel vid sluttande mark eller vid belastning av pump), eller för större installationsdjup leveransen omfattar:

 • PE-filterhus
 • Halsförlängning VS 20 (För ytlig montering)
 • Halsförlängning VS 20 och Mellanring (för större installationsdjup)
 • PE lock TopCover
 • Filtersubstrat (kokosnötpartiklar)
 • Distributionssystem
 • Geotextil
 • Ventilation och Provtagning i en enhet
   

För ytlig montering

Kompakt kokosbädd från Premier Tech Water and Environment.

För större installationsdjup

Kompakt kokosbädd från Premier Tech Water and Environment.


Filtersubstrat (kokosnötpartiklar)

Att byta ut (en påse ger 185 liter, 22 kg, totalt 4 påsar per filter).

Mer information

Här hittar du fler dokument att ladda ned:


Broschyr och katalog

Minireningsverk och kompakt kokosbädd


Installations- och monteringsanvisningar

Installation kompakt kokosbädd

Ett svenskt landskap bakom en blå slöja

Kontakta oss!

Kontakta våra experter i din närhet för mer information om våra produkter, ytterligare utbyggnadsmöjligheter och tillbehör som passar dina behov.

Fråga en expert