Premier Tech Water and Environment media event to launch the Rewatec rainwater harvesting system in Canada.

Mediakit

Vårt marknadsförings- och kommunikationsteam koordinerar alla intervju- och nyhetsförfrågningar. Vänligen skicka dina frågor till [email protected].

Företags- och varumärkeslogotyper

VIKTIGT: Se de grafiska riktlinjerna nedan innan du använder våra loggor.

För kombinerad användning av logotyper, eller andra applikationer, maila oss på [email protected].

Pressbilder

De materiella rättigheterna och immateriella rättigheterna för våra pressbilder är Premier Tech Ltd. Vi inbjuder dig att använda bilderna och kreditera oss enligt följande:

Källa: Premier Tech.