SBR minireningsverk Solido Smart +P

Registrerad vit Rewatec-logga.

Varje dag renar mer än 450 000 Premier Tech reningsverk utflödet från mer än 2,25 miljon människor världenöver. Tack vare erfarenheten från mer än 30 års rening av avloppsvatten med enkla och hållbara lösningar kan vi ge förslag för ditt specifika behov.

Image
Blå cirkel med serviceavtal
Garanterat bättre

25 års garanti på tankar

Med serviceavtal: 3 år på komponenter

CE-testad enligt EN 12566-3

Image
En sköld omgärdad av en blå cirkel
Optimalt skydd

Hög skyddsnivå

Stabilitet tack vare hög tankkvalitet 

Lång livslängd – störningsfri drift

Image
Eureka!
Enklare är bättre

Genialt koncept utan förbehandling

Mindre tank tack vare mindre slam

Enkel installation och drift 

Image
Osynlig
Diskret - genomtänkt

Nästan osynlig

Luktfri och tyst

Långa underhållsintervall

Vad är minireningsverket Rewatec Solido Smart+P

Solido Smart+P är ett mycket effektivt CE-märkt avloppsreningssystem testat enligt EN 12566-3. Det behöver endast en liten tankvolym och utmärker sig med sin enkla konstruktion. Det tar även bort fosfor från avloppsvattnet. Vi erbjuder våra kunder ett högpresterande minireningsverk med lång livslängd till en låg kostnad.

 • Direkt ventilation av hela systemet utan primär behandling
 • Ingen lukt, mindre avloppsslam med 15% mindre krav för tankvolym (jämfört med konventionella SBR-system)
 • Effektiv och ekonomisk avloppsrening, med endast ca 50 kWh per person årligen
 • Kompakt installation och enkelt underhåll

 

Den nya generationen av SBR: Solido SMART+P

 

Så här är minireningsverket uppbyggt

Minireningsverket Solido Smart+P består av tankar i form av sedimenteringstankar samt reningsteknik. Sedimenteringstanken tillverkas av avloppsvattenresistent, högkvalitativ och 100 % hållbar polyeten utan fogar: Tanken är mycket kompakt, stabil och långlivad med 25 års garanti.

Minireningsverket Solido Smart+P arbetar mycket effektivt med direkt luftning. Det är mycket ekonomiskt och tyst tack vare den integrerade kapseln i sedimenteringstanken. Utanför sedimenteringstanken finns endast en kompakt styrenhet (20 x 12 cm) som ansluts till systemet med en anslutningsklar ledning. Både sedimenteringstanken och systemtekniken är därför mycket lättinstallerad.
 

För vilka miljöer lämpar sig minireningsverket Solido Smart+P?

Användningsområden:

 • Fritidsboende
 • Permanenta bostäder
 • Bostadsområden
 • Flerbostadshus
 • Campingplatser och parker
 • Kontorshus
 • Skolor

 

Vilka fördelar erbjuder minireningsverket Solido Smart+P

 • Ingen lukt och 25 % mindre slam tack vare direkt luftning
 • Kan beställas som enkammarsystem med rund tank eller som förstärkt rektangulär tank med 25 års garanti
 • Inget störande kopplingsskåp, tyst drift tack vare teknikkapsel
 • Kan beställas med renvattenlyftare eller renvattenpump (höjdoberoende avlopp)
 • Låg strömförbrukning, endast ca 50 kWh/pers. och år
 • Kan köras över med person- och lastbil
 • Kan installeras i grundvatten (modellspecifikt)
 • Kompressor och ventil är optimalt skyddade i sedimenteringstanken med kapslingsklass IPX6. Enkel att ta ut (för underhåll)
 • Godkännande enligt EN 12566-3
 • 25 års garanti på tankar samt 3 års garanti på reningstekniken (förutsatt att underhåll utförs av ett behörigt företag)

Hur renas avloppsvattnet i systemet?

 1. Rening : För det inkommande avloppsvattnet tillsätts syre direkt i hela tanken tills det nästan renas av bakterierna. Störande lukt förhindras effektivt genom fullständig luftning och bildar mindre slam (jämfört med konventionella förbehandlingsanläggningar).
 2. Klarningsfasen: Efter avstängning av luftningen följer sedimenteringsfasen, där bakterierna / aktiverat slam sätter sig ner i bottnet. Det bildar en klar vattenzon, där det renade avloppsvattnet är beläget.
 3.  Behandlat vatten: Den renade avloppsvattnet transporteras nu från anläggningen med en tryckluftshiss (kompressor). Var 12:e timme börjar en ny reningscykel.

Vi står för våra produkter

Sedan mer än 25 år utvecklar vi med passion hållbara och långlivade produkter som gör en stor skillnad för våra kunder, våra professionella partner och inte minst för vår planet.

Vår stora branscherfarenhet gör att vi kan ge en heltäckande garanti på våra SBR-system.

Vår Rewatec Solido Smart + P tankgaranti inkluderar:

 •  25 års tank garanti
 • 2 års garanti för avloppsteknik komponenter och funktion
 • Kopplas ett serviceavtal ger det en utökad garantitid till 3 år.
   
25 ÀRS garanti

 

Vårt “allround carefree paket“ från start ger dig följande fördelar:

 • Optimerar ditt minireningsverk
 • Bekräftelse att alla installationen har utförts korrekt
 • Effektivt skydd av dina personliga resurser (dricksvatten, badvatten och mark)
 • Efterfrågeorienterad justering för bästa möjliga livslängd
 • Långtidsanvändning med lägsta möjliga drift kostnader
 • En kompetent partner för alla frågor

Vad ingår i köpet av detta minireningsverk?

Leveransomfattning (1–50 pers)

 • Förmonterad avloppstank BL eller M2, inkl. universalrör DN160
 • Halsförlängningar och isolerat lock med barnsäkerhetslås
 • Rörluftare, tillförselrör med 3 m slang
 • Teknikkapsel med 15m kabel, kontrollenhet med larmfunktion och dosering för flockningsmedel
 • Kemikaliebehållare
 • Servicepaket: idrifttagning och första årsservice av en specialist
 • Flockningsmedel (leverans vid start)
   

Ja, jag vill gärna ha det här systemet

Ytterligare tillbehör

Vi har många användbara tillbehör till regnvatten- och avloppsanläggningar. Rådgör med oss så att utrustningen verkligen passar hos dig. Våra Rewatec-tillbehör har samma höga kvalitet och långa livslängd som våra tankar. De är helt kompatibla med varandra.

 • Tanklock som kan beträdas och köras över
 • Halsförlängningar
 • Mellanringar
   

Praktiska tillbehör

Tillgängliga modeller

Vi har modeller för alla krav! I vårt populära sortiment finns det både rektangulära och runda tankar i Monolith- och BlueLine-serien. Tankarna kan installeras i grundvatten, vissa tankar upp till tankens övre kant.

Planera ditt minireningsverk här!

Intresserad av vårt minireningsverk? Eller något annat av våra reningssystem för avloppsvatten? Hör av dig så hjälper vi dig att hitta rätt tank och utrustning som du behöver för ett bekymmerfritt avloppssytem.

Obligatoriskt *

Min information

Jag skulle vilja få information om:

Installationsplats

Hur har du hört talas om oss?
Endast en fil.
256 MB maximal filstorlek.
Tillåtna filformat: doc, png, jpeg, jpg, pdf, docx
Vår policy för hur vi hanterar dina personuppgifter hittar du här. Jag samtycker till att mina uppgifter och uppgifter kommer att samlas in och lagras elektroniskt för att svara på min begäran.
Obs: Du kan när som helst återkalla ditt samtycke för framtiden genom att skicka ett e-postmeddelande till [email protected].