Våra varumärken i Sverige

Våra varumärken
i Sverige

Upptäck våra varumärken och lär dig hur de berikar de familjer, företag och samhällen som väljer våra produkter och tjänster.

Registrerad blå Rewatec-logotyp.


Decentraliserat ekologiskt vattenhanteringssystem

Rewatec erbjuder decentraliserade vatten- och avloppslösningar för skydd av våra naturresurser.

Varumärket Rewatec erbjuder en lång rad lösningar som utvecklats för en bättre och mer hållbar värld, från reningsteknik till skydd av en känslig miljö till system för insamling av regnvatten som gör det enkelt att samla in dricksvatten.

Våra lösningar

Rewatec NEO lågbyggd tank för olika applikationer
ARVES designar regnfat för bevattning i trädgården
Registrerad blå Arvès -logotyp.


Designade regnvattentunnor med god funktion

Att ett regnvattenmagasin kan se allt annat än klumpigt och tråkigt ut bevisas av de variationsrika formerna och färgerna hos de designade vattentunnorna Arvès. Från rustika och naturliga till moderna och möjliga att plantera på – den spännande designen förhöjer varje trädgård.

Vattenmagasinet är både vackert att se på och har en mycket genomtänkt funktion: De är mycket väderbeständiga, barnsäkra och tappkranen gör det enkelt att ta ut vatten. Som lösning för trädgårdsbevattning sparar du in på den dyra bristvaran dricksvatten.

Arvès lösningar