Våra varumärken i Sverige

Våra varumärken
i Sverige

Upptäck våra varumärken och lär dig hur de berikar de familjer, företag och samhällen som väljer våra produkter och tjänster.

Registrerad blå Rewatec-logotyp.


Decentraliserat ekologiskt vattenhanteringssystem

Rewatec erbjuder decentraliserade vatten- och avloppslösningar för skydd av våra naturresurser.

Varumärket Rewatec erbjuder en lång rad lösningar som utvecklats för en bättre och mer hållbar värld, från reningsteknik till skydd av en känslig miljö till system för insamling av regnvatten som gör det enkelt att samla in dricksvatten.

Våra lösningar

Rewatec NEO lågbyggd tank för olika applikationer