Slamavskiljare NEO

Registrerad vit Rewatec-logga.

Vår NEO-slamavskiljare är ett mycket effektivt, CE-märkt avloppsreningssystem som testats enligt EN 12566-1. De kan beställas med tankvolym från 3 000 till 10 000 liter. Tankarna är tillverkade av polyeten. Detta miljövänliga material är mycket beständigt mot ämnen som förekommer i avloppsvatten och är samtidigt lätt.

Cesspool with lamella filter for Swedish market
Image
Förkortning PE för polyeten för att underlätta återvinning
Hållbar

Effektiv och med lång livslängd

Tillverkad till 100 % av återvinningsbar PE

Tillverkad av återvunna material

Image
En glödlampa omgärdad av en blå cirkel
Genial konstruktion

Bionisk, lågbyggd och lätt design  

Lamelfilter: täpper inte, lätt att rengöra 

Enkammarsystem för enkelt underhåll 

Image
En sköld omgärdad av en blå cirkel
Säker

100% tätt och mycket motståndskraftigt

Passar även för krävande installationer

Barnsäker

Image
Certifikat omgärdat av en blå cirkel
Certifierad

CE-märkt

Testad enligt EN 12566-1

Flexibel i sin användning och certifierad

slamavskiljare-lamella-filter

Vår NEO-slamavskiljare är ett mycket effektivt, CE-märkt avloppsreningssystem som testats enligt EN 12566-1.

Våra NEO-slamavskiljare kan beställas med tankvolym från 3 000 till 10 000 liter. Tankarna är tillverkade av polyeten. Detta miljövänliga material är mycket beständigt mot ämnen som förekommer i avloppsvatten och är samtidigt lätt.

Tack vare den låga bygghöjden kan installationen utföras med en liten grävmaskin utan större inverkan på husägarens mark. Väl installerad är slamavskiljaren en långlivad och säker lösning.

Våra NEO-slamavskiljare levereras i två olika kvaliteter:

 • I standardutförande för normal installation med grundvatten upp till tankens mitt.
 • I förstärkt utförande (X-Line) för krävande installationsförhållanden som högt grundvatten, överkörbarhet eller djup installation. Vi erbjuder lämpliga modeller även för krävande förhållanden på byggarbetsplatsen. Kontakta oss för rådgivning!
   

Höjdpunkt: Lamellfilter

Tankens avlopp är utrustat med ett lamellfilter som stoppar finkorniga och svävande partiklar, vilket höjer infiltrationssystemets livslängd.

Lamellfiltret gör systemet samtidigt enkelt och säkert att sköta. Tack vare filtrets specialkonstruktion blir det nästan aldrig tilltäppt och är enkelt att rengöra.

För vilka miljöer lämpar sig slamavskiljare?


Användningsområden:

 • Fritidsboende
 • Permanenta bostäder
 • Alphyttor
 • Bostadsområden
 • Flerbostadshus
 • Campingplatser och parker
 • Kontorshus
 • Skolor

Vad utmärker slamavskiljaren NEO?

 • Låg konstruktion i kombination med låg vikt och mycket hög stabilitet tack vare NEO-tankens bioniska design.
 • Det foglösa utförandet gör tanken helt tät och förhindrar läckage av avloppsvatten från din bostad.
 • Miljövänlig, återvinningsbar polyeten som är mycket beständig mot de ämnen som förekommer i avloppsvatten.
 • Flexibel användning tack vare att vi erbjuder en hel serie med tankvolymer från 3 000 till 10 000 liter.
 • Enkammarsystem kan realiseras genom installation av ett lamellfilter. Då blir underhållet enklare och säkrare jämfört med ett trekammarsystem. Lamellfiltret ger ett säkert skydd mot slamläckage. Det är enkelt att spola av med en trädgårdsslang som ansluts till den inbyggda anslutningen. 

Hur fungerar en slamavskiljare?

Våra NEO-slamavskiljare används för mekanisk rengöring (genom sedimentering) eller förbehandling av avloppsvatten från privatbostäder. Tankens avlopp är utrustat med ett lamellfilter som stoppar finkorniga och svävande partiklar. Vattnet som lämnar tanken innehåller knappt några fasta partiklar och kan behandlas ytterligare, t.ex. med biofiltrering. Alternativt låter man vattnet infiltreras direkt i marken (kontrollera först att detta är tillåtet).

Därför är lamellfiltret utrustat med en vattenanslutning för backspolning samt en anordning för invändig rengöring.

Avslamningen utförs via ett revisionsrör. Detta minimerar risken för skador på pumpvagnen.

Installation och drift

Svensk teammedlem med en kund

NEO-tankarnas låga vikt och bygghöjd gör att de kan användas under vitt skilda installationsförhållanden.

Till exempel kan alla tankar köras över med person- och lastbilar och de är åtkomliga för underhåll och rengöring.

De kan installeras så att grundvattnet når upp till en tredjedel av tankens höjd. X-Line-seriens tankar kan installeras med grundvatten ända upp till tankens övre kant.

Barnsäkra lock finns till alla modeller.

Slamavskiljarens lamellfilter måste spolas regelbundet och kontroller ska utföras enligt serviceschemat.

Tack vare den stabila tankkonstruktionen och de avloppsvattenresistenta materialen är våra slamavskiljare mycket hållbara. De är konstruerade för decennielång användning.

Vi står för våra produkter

Sedan mer än 25 år utvecklar vi med passion hållbara och långlivade produkter som gör en stor skillnad för våra kunder, våra professionella partner och inte minst för vår planet.

Vår stora branscherfarenhet gör att vi kan ge en heltäckande garanti på våra reningsverk.

Vår Rewatec-tankgaranti omfattar:

35 års garanti på NEO tank och konstruktion (polyeten)
 

35 ars garranti

 

Ytterligare tillbehör

Vi har många användbara tillbehör till regnvatten- och avloppsanläggningar. Rådgör med oss så att utrustningen verkligen passar hos dig. Våra Rewatec-tillbehör har samma höga kvalitet och långa livslängd som våra tankar. De är helt kompatibla med varandra.

 • Tanklock som kan beträdas och köras över
 • Halsförlängningar
 • Mellanringar
   

Praktiska tillbehör

Utrustning och tekniska data

Utrustning NEO 3.000 – 10.000 Liter

Ingår fr.o.m. 3 000 l som Slamavskiljare NEO-tank inkl. tilloppsrör och lamellfilter

För extra krävande installationsförhållanden erbjuder vi tankserien NEO X-Line.
 

Förstärkt kvalitet X-Line

Standard: 3000 – 5 000 liter. För grundvatten* upp till mitten av tanken.

Schema: Grundvatten upp till cisternens mitt

 

X-Line (Förstärkt): 1.500 – 10.000 liter. För grundvatten till hjässan av tanken.

Schema: Grundvatten upp till cisternens övre kant

 

* Grundvatten: Avser ”riktigt” grundvatten, men också nederbördsvatten, som infiltrerar marken.

Speciellt lerjord kan producera säsongsvis höga vattennivåer på grund av dålig infiltrationshastighet. Användningen av rätt tank är obligatorisk samt dränering vid den maximalt tillåtna vattennivån.

Vänligen respektera handboken och installationsanvisningarna. Eventuella garantianspråk avvisas om inte installationen är korrekt utförd.
 

Tekniska data och ordernummer

Tabell med information om Slamavskiljare NEO

 

Fråga oss gärna

Svenskt landskap bakom en blå slöja

Kontakta oss!

Vi hjälper dig gärna. För mer information om våra tankar, dina utbyggnadsmöjligheter och vilka tillbehör som kan passa dig är du välkommen att kontakta våra experter nära dig.

Fråga en expert