septic system commercial

Avloppsteknik

Våra decentraliserade avloppslösningar gör skillnad – för våra kunder, våra auktoriserade installatörer och bidrar till en bättre miljö.

Vi erbjuder väl beprövad teknik, från våra minireningsverk högsta möjliga miljöprestanda, till våra mångsidiga och moderna Rewatec SBR-reningssystem. Dra nytta av vår expertis och gör ditt projekt till en framgång!

Våra lösningar

Regnvattenhantering

Rewatec står för genomtänkt användning, insamling och infiltration av regnvatten. Från lättanvända system för regnvattenanvändning i hus och trädgård, till professionella system för insamling och infiltration av nederbörd.

Oavsett om du söker en lösning till ditt hem eller din trädgård eller ditt företag: Våra lösningar är hållbara och enkla att använda. Bygg upp ett eget vattenförråd och njut av färskt vatten dygnet runt – även vid torka.

Våra lösningar

man watering his greenhouse
PREMIERTECH service accompagnement

Service och tillbehör

Tack vare vårt partner-nätverk  blir din anläggning en hållbar lösning som både skyddar din investering och miljön.  

  • Underhåll 
  • Reparationer 
  • Fackmässig planering 
  • Fackmässig installation 
  • Idrifttagning
     

Våra tjänster  

Våra varumärken

Upptäck våra varumärken och se hur våra produkter och tjänster underlättar för privathushåll, företag och samhället i stort.

 

Vilka vi är

Vårt team består idag av 1 300 personer i 12 länder. Vi skyddar miljön med hållbara, decentraliserade lösningar för behandling av avloppsvatten, användning och hantering av regnvatten samt återvinning av organiskt restmaterial.

Som ett av de viktigaste företagen i gruppen är målet för Premier Tech Water and Environment Sweden AB med säte i Mölndal att bidra till ansvarsfull vattenhantering. Med målet att skydda miljön liksom din mark och egendom utvecklar och tillverkar företaget hållbara, decentraliserade produkter för behandling av avloppsvatten, användning, insamling och infiltration av regnvatten samt för återvinning av organiska restmaterial.

Företaget gäller som uppfinnare av moderna lågbyggda tankar och har tilldelats priser för tankarnas bioniska design som ökar deras stabilitet och hållbarhet och minskar materialåtgången, I den kanadensiska företagsgruppen Premier Techs regi utvecklar teamet vattenteknik baserat på tyskt kunnande och med produktion i Tyskland. Resultatet är produkter som efterfrågas över hela världen.

Komma i kontakt

Låt oss göra skillnad. Tillsammans.

Om du vill veta mer om våra lösningar som skyddar din mark och egendom och bidrar till en bättre miljö kontaktar du oss redan idag. 

Kontakta oss