Gå tillbaka till alla artiklar

Premier Tech vill träffa dig på Entreprenad Live

Sveriges mest kompletta entreprenadmässan

Premier Tech Water and Environment Sweden visar sina hållbara lösningar för rening av avloppsvatten och dagvattenhantering på Entreprenad Live 2022, på Ring Knutstorp.

Från 15 till 17 september 2022 är besökare välkomna till monter 929 för att se bl.a. Rewatec Solido SBR-Mini reningsverk +P. Vi presentationen också vårt biofilter med kokosnötsfragment för särskilt hållbar rening av avloppsvatten.

”Vi är mycket glada över att kunna ställa ut på dessa mässor för bygg, mark och grönområden samt bygg- och anläggningsbranschen. Vi vill också erbjuda alla andra besökare ett bra tillfälle att få veta mer om hållbar regnvattenhantering och avloppsteknik”, säger Lennart Johansson, chef för Premier Tech i Sverige.

"Det som är bra med Entreprenad Live är att faktiskt uppleva det "live". Det gynnar starka partnerskap, samarbeten och säkerhet att presentera hållbara lösningar för säker avloppsrening för både fritidshus och året runt bostäder”, fortsätter han.

Premier Tech Water and Environment har 1 400 teammedlemmar i 12 länder. Teamet skyddar miljön med hållbara lokala lösningar för användning och hantering av regnvatten och rening och rening av avloppsvatten. I Sverige ligger regnvattenfokus på praktiska regnvattenuppsamlingssystem för hus och trädgård från varumärket Rewatec. Premier Techs decentraliserade avloppsvattenlösningar gör skillnaden – för kunder och vårt lokala samhälle. Premier Tech erbjuder beprövad teknik. Från slutna tankar till slamavskiljare till olika modeller av Rewatec Solido SBR reningsverk. System i kombination med biofilter är särskilt hållbara tack vare kokosnötsfiltermediet och säkerställer förstklassig infiltration.
 

Kontakta oss