Gå tillbaka till alla artiklar

Premier Tech Water and Environment ställer ut på Elmia VA-mässan

Premier Tech Water and Environment ställer ut på Elmia VA-mässan.

Premier Tech Water and Environment Sweden visar sina hållbara lösningar för rening av avloppsvatten och regnvattenhantering på Elmia VA-mässan i Jönköping, Sverige. 29 till 31 mars är besökare välkomna till monter B03:93 för att få information om t.ex. Solido SBR-Minireningsverk +P eller regnvattenupptagningssystem.

“Vi är väldigt glada över att kunna ställa ut på denna första stora mässa, tillgänglig efter pandemin. Vi ser fram emot direktkontakt med kunder och intressenter och att få skapa bra möjligheter till en hållbar vattentillgänglighet och avloppshantering”, säger Lennart Johansson, chef för Premier Tech i Sverige. “Som Nordens ledande vatten- och avloppsmässa presenterar Elmia Vatten- och avloppsmässan nya strategier och nya lösningar för långsiktig resursanvändning i smarta kretslopp. Det är rätt plats att presentera våra hållbara lösningar”, förklarar han vidare.

Premier Tech Water and Environment har 1 400 teammedlemmar i 12 länder. Teamet skyddar miljön med hållbara lokala lösningar för användning och hantering av regnvatten samt rening och underhåll av avloppsvatten i det naturliga kretsloppet för organiska restprodukter. I Sverige ligger regnvattenfokus på bekväma regnvattenupptagningssystem för hus och trädgård från varumärket Rewatec.

Premier Techs decentraliserade avloppsvattenlösningar gör skillnaden – för kunderna och vår närmiljö. Premier Tech erbjuder beprövad teknik. Från slutna tankar till slamavskiljare och till olika modeller av Rewatec Solido SBR avloppsreningssystem.
 

Kontakta oss för ett möte
 


Relaterade produkter