Environmental Protection Filter med kokosnötsubstrat

Registrerad vit Rewatec-logga.

Environmental Protection Filter med kokosnötsubstrat ger biologisk rening av avloppsvattnet för att skydda marken. Tack vare filtermaterialet och tillgängligheten är filtreringen alltid kontrollerbar. Filtreringen fungerar därmed i årtionden. Samtidigt möjliggör den en effektiv efterbehandling, som även kan användas som kompletterande reningssteg, t.ex. vid lågt satta gränsvärden.

Infiltration Protection Filter
Image
Skyddande hand
Bra för miljön

Hållbart skydd för infiltrationen  

Säkra avloppsvärden genom efterrening 

100 % återanvändbart filtermaterial

Image
Spargris
Billigt i längden

Ingen igensättning av infiltrationen

Effektiv kontroll genom tillgänglighet

Enkel, billig installation

Image
Direkt träff
Fullträff

Naturlig efterrengöring enligt EN 12566-7

Bevisad princip för biofiltrering

Perfekt för svåra driftförhållanden

Vad är ett Environmental Protection Filter?

Solido SMART + P tankalternativ med filter för infiltrationsskydd

Environmental Protection Filter sätter nya standarder för verkligt hållbar filtrering av biologiskt renat avloppsvatten.

Tack vare filtermaterialet av kokos och tillgängligheten är filtreringen alltid kontrollerbar och marken skyddas mycket effektivt. På så sätt fortsätter filtreringen att fungera i årtionden.  

Samtidigt är Environmental Protection Filter en effektiv efterbehandling, som även kan användas som kompletterande reningssteg, t.ex. vid stränga gränsvärden.

Det utbytbara och fullt återvinningsbara filtermaterialet gör Environmental Protection Filter till en hållbar och miljövänlig lösning. Det finns att få för 4 till 50 boende som efterbehandlingssteg med avloppsledning eller med direkt filtrering i ett underliggande skikt med dräneringsgrus.

Hur fungerar ett Infiltration Protection Filter?

Environmental Protection Filter kopplas till ett mindre sekundärt reningsverk som tredje reningssteg för avloppsvatten från bostaden, företrädesvis vid små satser (50 l). Ett fördelarrör fördelar vattnet över kokosfiltrets yta, varifrån det långsamt silas genom mediet. Därefter kan det antingen filtreras direkt ned i marken (öppen mark) eller ledas bort genom ett rör. Följaktligen erbjuder Ecoflo Protection Filter en kompletterande passiv och robust naturlig avloppsvattenrening.

Environmental Protection Filter säkerställer på biologisk och fysikalisk väg att ytterligare 50 till 80 % av kvarvarande organiska skadliga ämnen (som partiklar eller i lös form) fångas upp i filterbädden och bryts ned aerobt.

Som alla produkter i Ecoflo-familjen baseras Environmental Protection Filter på de unika filteregenskaperna hos kokosnötsubstrat. Det 100 % biologiska kokossubstratet är ett mycket poröst och vattenhållande medium (jämförbart med en svamp), vilket ger goda förutsättningar att bilda en filterhud. Det understödjer även fördelningen av avloppsvattnet i horisontalt inuti mediet. Filtermediet kan praktiskt taget inte sättas igen.

Arbetsprincip och komponenter i EPF förklaras

Utrustning Environmental Protection Filter för 2-8 PE

I standardutförande. Leveransen omfattar:

 • PE-filterhus
 • halsförlängning VS 20
 • PE lock TopCover
 • filtersubstrat (kokosnötpartiklar)
 • distributionssystem
 • geotextil
 • Ventilation

Tillbehör för Environmental Protection Filter

Pump kit

Pumpning (DN 400) möjliggör ytlig installation (t.ex. vid hög grundvattennivå) eller vid matning av flera Environmental Protectionfilter. Massa: 28 x 19 x 29 cm (Längd x Bredd x Höjd).

Leveransen omfattar:

 • Oxylift 2S pump, 20 m kabel, Schuko-kontakt
 • 4 m slang DN 25 och rep för upphängning
 • Pumpschaktspassage (Övergång från DN 25 till DN 50)
Oxylift 2S pump för infiltration protection filter

   

  Provtagning

  Provtagningsmöjlighet efter infiltration

  Provtagningsmöjlighet efter infiltration

  Mellanring

  För större installationsdjup

  Mellanring DN 600

  Att byta ut (en påse ger 185 liter, 22 kg, totalt 4 påsar per filter)

  Mer information

  Här hittar du fler dokument att ladda ned:


  Broschyr och katalog

  Minireningsverk och Infiltration Protection Filter


  Installations- och monteringsanvisningar

  Installation Environmental Protection Filter

  Technical Note on EPF (English)

  Kontakta oss!

  Kontakta våra experter i din närhet för mer information om våra produkter, ytterligare utbyggnadsmöjligheter och tillbehör som passar dina behov.

  Fråga en expert